rozmiar czcionki A A A
czytano 5274 razy

Konspekt zajęć terapii logopedycznej z wykorzystaniem psa

 

Konspekt zajęć terapii logopedycznej z wykorzystaniem psa

 

 • Data ćwiczeń
 • Osoba prowadząca Edyta Ś.
 • Pacjent Piotruś- uczeń klasy III
 • Wiek chłopca 8 lat i 11 miesięcy
 • Inteligencja w normie
 • Czas trwania zajęć 45 minut
 • Rozpoznanie logopedyczne

Uczeń trafił na terapię logopedyczną w wieku sześciu lat i dziewięciu miesięcy z opóźnionym znacznie rozwojem mowy i wieloma właściwymi wadami wymowy. Po badaniu logopedycznym stwierdziłam: parasygmatyzm w obrębie głosek szeregów: szumiącego, syczącego i ciszącego, przy czym głoski zamieniane były konsekwentnie bez jakiejkolwiek kontroli słuchowej (szumiące w odpowiednie syczące lub ciszące, w obrębie szeregu syczącego zamieniał c w s, w obrębie ciszącego ć w ś), pararotacyzm r w l w każdej pozycji w wyrazach; nie wymawiał głosek szumiących, r, c, ć. Szereg syczący (bez c),  ciszący (bez ć) i głoski t, d, n, realizował interdentalnie na co wpływ miało infantylne połykanie i zły schemat oddechowy. W kolejnych latach efektem tego stanu rzeczy są wady zgryzu. Również  ze względu na małą sprawność języka i warg mowa była niezrozumiała, grupy spółgłoskowe upraszczane i występowały liczne metatezy. Słuch fizjologiczny w normie, fonemowy zaburzony. Podniebienie twarde, wędzidełko podjęzykowe w normie. Mowa pod względem gramatycznym i logicznym znacznie poniżej poziomu dla wieku dziecka w dniu badania. Bardzo ubogi zasób słów i kłopoty z ujmowaniem myśli w formę zdania. Dziecko pochodzi z rodziny borykającej się z brakiem pieniędzy, alkoholizmem. Ma troje rodzeństwa.

 • Etap terapii

Obecnie uczeń jest na etapie utrwalania prawidłowej wymowy wszystkich zaburzonych wcześniej głosek, które potrafi dobrze wymawiać z dobrą kontrolą słuchową w gabinecie logopedy. Najsłabiej kontroluje schemat prawidłowej wymowy głosek ciszących. Często realizuje je międzyzębowo. W mowie spontanicznej często popełnia błędy. W tym momencie muszę wspomnieć, że dziecko nie ma wsparcia w terapii w domu rodzinnym. Materiał nie jest utrwalany w domu. Wszystko wypracował ze mną na zajęciach logopedycznych i w trakcie lekcji, gdyż jest moim uczniem.

 • Charakterystyka dziecka

Janusz jest dzieckiem, które ze względu na liczne deficyty rozwojowe objęte jest w szkole jeszcze terapią pedagogiczną. Przyznaję, że w nauce szkolnej dość dobrze sobie radzi. Jest bystry i jeśli chce, potrafi pilnie i efektywnie pracować. Często jednak brakuje mu motywacji do podejmowania wysiłku , która już na tym etapie terapii jest ciężka do utrzymania na dobrym poziomie. W związku ze specyficznymi potrzebami chłopca i jego dużym zainteresowaniem zwierzętami, postanowiłam zaangażować do logoterapii psa terapeutycznego Zulę - sukę rasy labrador retriever, której jestem przewodnikiem.

 • Cele ćwiczeń:

1.     Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek szeregu szumiącego.

2.     Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek szeregu syczącago.

3.     Utrwalenie oddychania torem brzusznym.

4.     Powiększanie pojemności oddechowej płuc podczas zabaw ruchowych z psem.

5.     Bogacenie słownictwa w obrębie pojęcia „pies".

6.     Wzmacnianie pozytywnej motywacji do pracy nad wymową poprzez urozmaicenie zajęć dogoterapią.

 • Metody pracy:

1.     słuchowa

2.     wyjaśniania

3.     demonstracji

4.     dogoterapia

 • Wykorzystane środki dydaktyczne: bardzo ważnym elementem tych zajęć jest pies terapeutyczny II klasy, szkolony do pracy z dziećmi (certyfikat fundacji Dogtor), piłki, słomki, rozsypanki zdaniowe do porządkowania przez dziecko, obrazki przedstawiające różne psy, opisy różnych ras, zdjęcia i zagadki na temat użytkowych cech poszczególnych grup psów (pies przewodnik, asystent, terapeutyczny, poszukujący, ratowniczy, stróżujący), koperta z poleceniami do wykonania przez dziecko i psa, gra planszowa dostosowana do potrzeb zajęć- oznaczone pola kryją różne polecenia, m.in. zabawę z psem, tekst wiersza do pracy w domu.
 • Przebieg zajęć

1.     Nawiązanie do tematu zajęć. Zapoznanie ucznia z rozsypanką zdaniową . Wyjaśnienie niezrozumiałych części rozsypanki. Naśladowanie czynności kojarzonych z powiedzeniem - ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.

2.     Samodzielne odczytanie powiedzeń i odpowiednich tłumaczeń.

3.     Zaproszenie do zabawy Zuli - ćwiczenia oddechowe.

4.     Rozwiązywanie zagadek na temat psów pomagających ludziom w różnych sferach życia. Wyszukiwanie odpowiednich zdjęć . Wypowiadanie się na temat psów użytkowych i Zuli.

5.     Zabawa z psem. Wykonywanie ćwiczeń z czworonogiem według wylosowanych poleceń. W trakcie poszczególnych ćwiczeń dziecko ćwiczy określone grupy głosek w mowie swobodnej.

6.     Gra planszowa, w trakcie której dziecko nazywa obrazki, w których nazwach kryją się głoski szumiące. Jako premie ustalamy odpowiednie ćwiczenia językowe i zabawy z psem, które wzmacniają więź ze zwierzęciem i służą doskonaleniu sprawności artykulacyjnych oraz dają okazję do używania ćwiczonych głosek.

7.     Zadanie do wykonania w domu :  Dziecko ma napisać, ja czuje się po zajęciach i nauczyć się pięknie czytać wiersz Józefa Ratajczaka pt. „Mój pies".

 

 

 

mgr Edyta Świętanowska - logopeda, pedagog
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji DOGOTERAPEUTA.WORTALE.NET.


Dodaj komentarz
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ tworzenie stron www SOLUMA | | mapa witryny | login